Hendy je domovom každého remesla.

Podporou “handmade” vo vašom okolí sa stávate súčasťou umeleckého sna o slobode, tvorivom vyjadrení a finančnej nezávislosti.

Handmade vás naučí milovať, važiť si jedinečnost a dokonalosť v nedokonalosti. Hendy je miestom vašich príbehov a produktov, ktoré potešia oko, obohatia dušu a zahrejú srdce. Stane sa Vašim užitočným nástrojom na ceste za Vašim snom o úspešnom podnikaní v segmente, ktorý sa nenazýva len prácou, ale tým, že robíte to čo Vás baví.

Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.

Albert Einstein

Hendy je tu, aby pomáhalo rásť

Inšpiruj a podporuj

Všetci snívame a hľadáme to, čo nás bude posúvať ďalej. Zapálenie, motiváciu, mentora. Všetkým tvorivým tvorom je dané hľadať ciele, ktoré treba pokoriť. Niekedy však treba pomocnú ruku, ktorý nás k nemu povedie. Inšpirujme sa navzájom našou inakosťou a pohľadmi na svet, motivujme sa pokračovať a posúvať hranice. Nezabudnite, že len vzájomnou podporou sme o krok bližšie k tomu, aby sa naše handmade stalo láskou aj prácou na celý život.

Neustále inovuj

Svet okolo nás je plný inšpirácie, ktorá nám môže otvoriť nové dvere. Držme tempo s trendami ale nebojme sa priniesť aj nové. Deľme sa o aktuálne informácie a inovujme svoju tvorbu. Len tak vieme premeniť hobby na život a prispôsobiť svoje podnikateľské “ja” aktuálnemu trhu.

Zdokonaľuj

Každý produkt, či služba ktorá vychádzala z našich pocitov, nálady, presvädčenia je sama o sebe dokonalo-nedokonalým dielom. Stala sa našim zrkadlom a osobitým podpisom. Každý z nás ma v kútiku duše ambície svoje pomyselné hranice prekonávať. Odovzdaj svojmu handmade srdce, vráti ti to stokrát.